.

תכנון ובניה

במהלך עבודתו של עו"ד דן צפריר בלשכה המשפטית שבמשרד להגנת הסביבה שימש דן כרפראנט של נציגי השר במוסדות התכנון השונים, החל בוועדות המקומיות ועד למועצה הארצית. במהלך עבודתו פיתח עו"ד צפריר מומחיות בדיני התכנון והבניה, בכל הנוגע לממשק "איכות סביבה –תכנון ובניה" וכן בדיני תכנון ובניה באופן כללי.
 
משרדנו מייצג את לקוחותיו במגוון נושאי טיפול בתחום תכנון ובניה, כגון: ליווי הכנת תכניות בניין עיר (תב"ע), הגשת בקשות לשימושים חורגים, ליווי בהגשות היתרי בניה, הגשת התנגדויות, ייצוג בפני מוסדות התכנון השונים, ייצוג בוועדות ערר, ייצוג בהליכים משפטיים בבקשות לצווי הריסה וכו'.
 
זיהום קרקע ומי תהום – בשנים האחרונות קיימת מגמה של קביעת הוראות בנושא זיהום קרקעות ומי תהום בהוראות התב"ע או כתנאי להיתרי בניה – משרדנו מלווה בשנים האחרונות חברות נדל"ן בייצוג מול המשרד להגנת הסביבה ורשות המים, בכל הנוגע לדרישות לניקוי קרקע ומי תהום שהוצבו כתנאי להיתרי בניה.
 
תכנון ובניה וחופים – במסגרת עבודתו במשרד להגנת הסביבה שימש עו"ד צפריר כראש צוות ניסוח הוראות חוק שמירת הסביבה החופית והתיקון לחוק התכנון והבניה. כיום מלווה משרדנו חברות נדל"ן המתמודדות עם סוגיות הקשורות לבניה בסביבה החופית.
 

תקדימים בתחום תכנון ובניה

משרדנו ייצג את חברת נייר חדרה בע"מ בתקיפת תכנית מאושרת משנות ה-90 ובפסק דין תקדימי של בית המשפט המחוזי בחיפה, התקבלה העתירה שהגשנו, באופן שחייב את היזמים לחזור למוסדות התכנון לבחינה מחודשת של התכנית הישנה.

קישור למאמר גלובס תכנון ובניה

תכנית כוללנית לביטול אזור תעשייה – בוטלה במועצה הארצית – משרדנו ייצג את חברות קימברלי קלארק ישראל, אגמו, וחברת וורגוס בערעור למועצה הארצית על תכנית כוללנית שקידמה הוועדה המחוזית, אשר היתה צפויה לפגוע באזור התעשייה הגדול בצפון המדינה. לאחר הליך ארוך התקבלה החלטת המועצה הארצית, שקיבלה את הערר שלנו וביטלה, בהחלטה תקדימית, תכנית כוללנית שקודמה על ידי הוועדה המחוזית.
קישור לקריאת הכתבה

מאמרים - חוק שמירת הסביבה החופית – תכלית האחריות החברתית והצדק הסביבתי" – מקרקעין ד/1 (ינואר 2005)