.

רגולציה

עו"ד צפריר שימש שנים רבות כנציג בוועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים שבמשרד הפנים והיה חבר צוות היגוי לרפורמת רישוי עסקים וקביעת תנאי רישיון עסק לעסקים השונים (המפרט האחיד). בתפקידו זה היה חבר עו"ד צפריר בפורומים בינמשרדיים בהם חברים נציגי כבאות אש, משרד הבריאות, משרד הכלכלה, המשטרה ושאר נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים.

לאור ניסיון רב השנים בתחום רישוי עסקים מלווה משרדנו חברות ועסקים בהגשת בקשות לרישיון עסק וקבלת האישורים הנדרשים, תוך הבנה מעמיקה של ההליך ושל חוק רישוי עסקים ותקנותיו.

לאור ניסיונו של עו"ד צפריר בליווי הצעות חקיקה בוועדות הכנסת, השתתפות בישיבות וועדות שרים לחקיקה, וניהול הליכי חקיקה ותקינה – מלווה, כיום, משרדנו חברות ויזמים בהגשת הצעות חוק ותיקוני חקיקה וליווי ההליך בוועדות הכנסת ובמשרדי הממשלה הרלוונטים. נבהיר שירותינו בתחום זה אינם שירותי לובינג, אלא ייעוץ משפטי מקצועי בניסוח תיקוני חקיקה וליווי מקצועי בוועדות הכנסת.

אי שיוויון ברגולציה – לאור היעדר מדיניות אכיפה מוסדרת, מובאים לעיוננו, לעיתים קרובות, מקרים של רגולציה בררנית ומפלה, כאשר ממפעל אחד דורשים דרישות מחמירות ואילו כנגד האחר ישנן דרישות מקלות. משרדנו מלווה מפעלים ועסקים בבירור הסיבות לאפליה, ובמידת הצורך מגיש עתירות מנהליות להשוואת רגולציה בדומה לעסקים מתחרים. 
רגולציה - עו"ד דן צפריר