.

משפט מנהלי

לאור התגברות המגמה האכיפתית של רשויות הרגולציה השונות להטיל קנסות מנהליים המגיעים למאות אלפי ₪ - מיליוני ₪, מלווה משרדנו חברות תעשייתיות וחברות מחזור ואשפה ועסקים רבים בהליכי ערעור על קנסות מנהליים ועל עיצומים כספיים.

בנוסף משרדנו מגיש עתירות מנהליות ובג"צים בעקבות דרישות לא סבירות של רשויות הרגולציה השונות ומביא לתיקון הדרישות כך שיתאימו למתחמי סבירות המקובלים על מפעלים דומים בעולם.

לשם ליווי משפטי זה נעזר משרדנו בידע הרב שצבר עו"ד צפריר עת ליווה את אתרי חברת פרוטארום באירופה ובארה"ב, ולמד מקרוב על הסדרים משפטיים המונהגים ונאכפים על מפעלים באירופה ובארה"ב.

בשנה האחרונה משמש משרדנו כנציג של חברת ייעוץ בינלאומית, באופן המאפשר לו להיות נגיש לתיקוני חקיקה באירופה, בזמן אמת, ולעדכן את לקוחותיו בשינויי רגולציה בעולם. לעיתים קרובות מידע זה המועבר לרשויות הרגולציה בישראל, מסייע בעדכון הרגולציה ללקוחות המשרד בהתאם למקובל באירופה ובעולם.

אי שיוויון ברגולציה – לאור היעדר מדיניות אכיפה מוסדרת, מובאים לעיוננו, לעיתים קרובות, מקרים של רגולציה בררנית ומפלה, כאשר ממפעל אחד דורשים דרישות מחמירות ואילו כנגד האחר ישנן דרישות מקלות. משרדנו מלווה מפעלים ועסקים בבירור הסיבות לאפליה, ובמידת הצורך מגיש עתירות מנהליות להשוואת רגולציה בדומה לעסקים מתחרים. 

תקדימים 
  • בוטל עיצום כספי כנגד חברת מפעת 1965 (1987) בע"מ, בסך 4.5 מיליון ש"ח.
  • בוטל עיצום כספי בסך של 1,800,000 ₪, שהוטל על ידי המשרד להגנת הסביבה כנגד חברת אלא תשתיות לאיכות סביבה. (עת"מ 52634-06-11)
  • בגץ 3313/10 פורום חברות המיחזור בישראל נ' השר להגנת הסביבה – ייצוג חברות המיחזור בישראל לנוכח היעדר קיום החלטת ממשלה לעידוד מיחזור פסולת הבניין בישראל
מומחיות - דן צפריר