.

אודות

השכלה 

 • האוניברסיטה העברית ירושלים – משפטים תואר שני – LL.M בהצטיינות
 • המרכז הבינתחומי הרצליה – משפטים LL.B
 • המרכז הבינתחומי הרצליה - מנהל עסקים – B.A. (התמחות במקרקעין)
 • רישיון עריכת דין (משנת 2000) – מס' 29287
 

נסיון

משרד עו"ד
פישר בכר חן וויל אוריון ושות'
  שותף - מנהל מחלקת איכות סביבה ורגולציה
     
משרד עו"ד
ליפא מאיר ושות'
  שותף - מנהל מחלקת איכות סביבה ורגולציה
     
פרוטרום 

Frutarom Ltd
(חברה גלובאלית מחזור שנתי של 900 מיליון דולר)
מנהל רגולציה גלובאלי 
 • ניתוח הרגולציה הסביבתית ב- 15 אתרי ייצור של החברה בעולם (סין, ארה"ב, גרמניה, שוויץ, אנגליה, תורכיה) ובניית תכנית רב שנתית לניהול סיכונים;
 • ניהול תקציב סביבתי של כל אתרי החברה באירופה, אסיה וארה"ב, בחינה וקידום של פרויקטים והשקעות סביבתיות, ניהול מו"מ לרכישת טכנולוגיות סביבתיות, ניהול צוות עובדים בינ"ל לעמידה ביעדי ההנהלה;
 • ארגון כנס בינ"ל של כל מנהלי איכות הסביבה באתרי החברה בעולם; הכנת תכניות עבודה ועמידה בתכניות מדדים לצוותי ניהול בכל אתרי החברה בעולם.
     
המשרד להגנת הסביבה
יועץ משפטי  בלשכה המשפטית 
 1. ייעוץ משפטי שוטף לשר, הנהלת המשרד, מנהלי מחוזות וגורמי המקצוע בנושאי תעשייה, תכנון ובניה, אנרגיה מתחדשת, תשתיות, פרוייקטים של מחזור פסולת, ורישוי עסקים;
 2. ייעוץ לנציגי השר בגופים קשורים כגון רשות הטבע והגנים, רשות נחל הקישון, רשות נחל הירקון, הקמת חברה ממשלתית פארק אריאל שרון.
 3. ייצוג המשרד בועדות שרים (ועדת השרים לענייני כלכלה, ועדת שרים לענייני חקיקה), ועדות כנסת, ועדות ערר, דיונים בפני היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.
 4. חקיקת חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004: ניהול המו"מ מול משרדי הממשלה ומול בעלי עניין, ייצוג המשרד בכנסת, ניסוח הוראות החוק, ניהול צוות יישום החוק וכתיבת מסמך מדיניות המשרד לביצוע אכיפת החוק;
 5. התמחות בתכנון ובניה - יועץ משפטי לנציגי המשרד לאיכות הסביבה בועדות המקומיות, בועדות המחוזיות לתכנון ובניה, ובמועצה הארצית; ליווי פינוי חוות פי גלילות ברמת השרון, ליווי פרויקטים של תשתיות לאומיות, ליווי פרוייקטים עם קק"ל בתחומי תמ"א 22.
 6. התמחות ברישוי עסקים – חבר בוועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים במשרד הפנים, יועץ לועדת הבר בעניין רפורמה בחוק רישוי עסקים, יועץ ומנסח תנאי מסגרת לעסקים בכל הארץ – טיפול בכל פלחי העיסוק הכפופים להרשאת המשרד – ייעוץ לכל אגפי המשרד השותפים בניסוח התנאים, הנחיית גורמי המקצוע באשר למגבלותיהם החוקיות, ניהול הדיאלוג מול נציגי התעשייה;
 7. תובע מטעם היועץ המשפטי לממשלה - ייעוץ לגורמי האכיפה והחקירה, ניהול צוותי החקירה, הכנת כתבי אישום, ייעוץ שוטף לתובעים החיצוניים של המשרד;
 8. התמחות במשפט סביבתי בינ"ל - ייצוג המשרד ומדינת ישראל בפורומים בינ"ל – הכנת מכתבי עמדה ומצגות באנגלית, מו"מ עם נציגי מדינות הים התיכון, חבר בצוותי ניסוח משפטי - 
  • חבר בצוות מומחים בינ"ל להכנת פרוטוקול למדינות הים התיכון (כנגזרת מאמנת ברצלונה עליה חתומה מדינת ישראל) בנושא –  Integrated Coastal Zone Management
  • חבר בצוות מומחים בינ"ל להכנת מסמך הנחיות בנושא - Liability & Compensation for Damage Resulting from Pollution of the Marine Environment